مراسم معرفی کتاب در هفته کتاب و کتابخوانی

در این مراسم تعداد پنج عدد کتاب در بین درنماز معرفی و اهدا شد

مطالب مرتبط